برنامه ریزی

حضرت امیرالمومنین علی(ع) از مردم می خواست در انجام کارهایشان اولویت را رعایت کنند

و در این باره می فرمود:

بدترین چیزی که آدمی وقت خود را با آن پر می کند، پرکاری های بیهوده است.

می فرمود:

هر گاه بعد از مشورت و اندیشیدن تصمیم به انجام کاری گرفتی آنرا انجام ده،

کار آنروز را به روز دیگر نینداز و برنامه هر روز را همان روز انجام دهید.

از افراد می خواست پیش از انجام هر کاری برنامه ریزی کنند تا از پشیمانی در امان مانند. 

در مورد برنامه ریزی می فرمود:

سامان بخش زندگی، برنامه ریزی است.

مایه پایداری زندگی، خوب سنجیدن است و پایه آن، برنامه ریزی است.

و همچنین می فرمود:

کسی موفق است که برنامه روزانه اش را سامان دهد و کوتاهی روز گذشته اش را جبران کند.
 

مستدرک الوسائل- غررالحکم حدیث ۵۶۹۷
منبع : اداره فرهنگی و اجتماعی پیام نور فریمان |برنامه ریزی
برچسب ها : برنامه ,ریزی ,انجام ,فرمود ,برنامه ریزی